Integrium

INTEGRIUM STAMPS RUNDIntegrium förbundet är en medlemsorganisation för Bosnien och Hercegovinas ideella föreningar verksamma i Sverige. Vår syfte är att främja Bosnien och Hercegovinas kultur och intressen i Sverige och hemlandet.
Vi är en ideell, religiös och partipolitiskt obunden organisation.

Förbundet verkar enligt sina stadgar för att:

  • Ta fram verktyg och riktlinjer i syfte att främja medlemsföreningarnas verksamhet.
  • Bedriva kultur och informationsverksamhet för ökad kulturutbyte med svenska och andra föreningar/ organisationer om vår kulturarv.
  • Bedriva ungdomsverksamhet för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning.
  • Anordna och vara delaktig i olika kultur-, samhälls-, och fritidsaktiviteter.
  • Samarbeta med och bilda opinion mellan förbundet/föreningar/organisationer och myndigheter i Sverige och Bosnien och Hercegovina.
  • Värna om medlemmarnas kulturintressen inom ramen för det internationella samarbetet.

Idag har förbundet cirka 400 medlemmar fördelade på sex föreningar.

Se video om Integrium:


Integrium – Prezentacija (bosniska)


Integrium – videopresentation (svenska)


Integrium, Stora Björn 27, SE-415 16 Göteborg;   Orgnr: 802476-9138 ,  E-post: integrium@hotmail.com


%d bloggare gillar detta: